TERMINIO SKAIDYMO TECHNOLOGIJA


Mūsų įmonės gaminamų biomasės dujofikavimo įrenginių veikimo principas paremtas terminio skaidymo technologija – veikiant aukšta temperatūra biomasė skyla į degias dujas.


Dėl optimaliai apskaičiuoto dujinimo proceso laiko gautos dujos turi labai nedidelį dervų kiekį ir gali buti naudojamos gaminti šilumą, pasitelkiant dujinius degiklius, ar elektrą, naudojant dujinius variklius – generatorius.


Biomasės dujinimo proceso metu gautos dujos yra „žaliosios“ energijos šaltinis, keičiant šiomis dujomis fosilinį kurą mažinama CO2 emisija.

Dujinimo įrenginys yra vientisa sistema, susidedanti iš kuro padavimo, terminio skaidymo reaktorių, dujų valymo ir aušinimo įrangos.

Vadovaudamasis veikimo ir priežiūros instrukcijomis įrenginį gali prižiūrėti operatorius be specialaus pasirengimo, apmokytas gamintojo atstovų.

Jei laikomasi gamintojo instrukcijų, dujinimo įrenginys gali veikti 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę.


GRAFINĖ SCHEMA

Gazifikatoriaus-schema-compressor


VIZUALIZACIJA

Gazifikatorius-3D-compressor